Portaal:Musiek

2002-dmuseum-musik002-800.jpg OrgueccMulhouse.jpg Harpist playing.jpg Desk-with-Focal-Length.jpg


Audio a.svg

Welkom by Wikipedia se portaal vir musiek. Musiek is geluid in tyd. Dit word gereeld gebruik om emosie in die luisteraar op te wek. Musiek word gereeld beskryf as 'n kunstevorm wat georganiseerde klanke en stiltes betrek. Dit word in sommige kulture as 'n taal beskou, of as 'n begeleider van dans en 'n manier om met geeste te kommunikeer. Binne die kunste kan musiek geklassifiseer word as 'n uitvoerende kuns, 'n skone kuns en 'n gehoorkunstevorm. Die definisies van musiek verskil egter volgens kulturele en sosiale kontekste.

wysig

Copyright