Səs tipi

Səs tipi - insanın səs aralığını təyin edən bir qavramdır. Səs tipi qadınlarda və kişilərdə olmaqla ikiyə ayrılır.

Mezzo-Soprano
Kontralto
Bas

Copyright