Египетска дроб

Египетска дроб е математически термин, чиято дефиниция варира в литературата. Според някои източници[1][2] египетска дроб е синоним на аликвотна дроб, т.е. дроб от вида , където е естествено число.

За аликвотните дроби е в сила твърдението, че всяко положително рационално число е представимо във вида на сбор от краен брой аликвотни дроби с различни знаменатели. Вероятно простотата и силата на това твърдение е причина според други източници[3][4] с египетска дроб да се означава сумата от положителни аликвотни дроби. Например, ,

Copyright