Задна гласна

Задна гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на най-високата точка на езика в задната част на устата.

Осемте основни предни гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]


Copyright