Затворена средна незакръглена гласна

Затворена средна незакръглена гласна
Вид Затворена гласна
Средна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФА ɨ

Blank vowel trapezoid.svg
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ə
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
ɐ
a • ɶ
ɑ • ɒ

Затворената средна незакръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ɨ. Той е сходен българския звук, обозначаван с „и“, но изговорен с по-задно разположение на езика.

Затворената средна незакръглена гласна се използва в езици като мандарин (吃, [tʂʰɨ˥]), румънски (înot, [ɨˈn̪o̞t̪]), руски (ты, Loudspeaker.svg[t̪ɨ]).

Copyright