Конституция на Испания

Официалният екземпляр от Конституцията на Испания от 1978 година

Сегашната Конституция на Испания е приета чрез референдум на 6 ноември 1978 година.

Конституцията на Кралство Испания съдържа 169 члена, поделени на 10 раздела.

Copyright