Международна фонетична азбука

Международната фонетична азбука (МФА) (на английски: International Phonetic Alphabet, IPA) е система за фонетична транскрипция създадена за употреба от езиковедите. Тя е предназначена да представи стандартизирано, точно и еднозначно всеки звуков елемент в човешкия език, разпознат като фонема.[1]

МФА е създадена с цел да анализира всички качества на езика (като думи, срички, фонеми), като игнорира онези, които нямат отношение към него (напр. качеството на гласа).[1]

Съгласни

IPA chart 2005 consonants.png

Гласни

IPA chart 2005 vowels.png

Международната фонетична азбука широко се използва в британски английски речници, като например Oxford Advanced Learner's Dictionary и Cambridge Advanced Learner's Dictionary [2] Повечето американски (а и някои британски) речници използват собствени конвенции, за които се счита, че биха били по-разбираеми от читателите, незапознати с МФА.

Other Languages

Copyright