Отворена гласна

Отворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика във възможно най-ниско положение.

Четирите основни отворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]


Copyright