Полузатворена гласна

Полузатворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика на една трета от разстоянието между положенията му при затворени и отворени гласни.

Шестте основни полузатворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]


Copyright