1943

  • януари – Завършено е строителството на Пентагона в САЩ.
  • Нарисувана е „Геополитически младенец, наблюдава раждането на новия човек“ – Славадор Дали
Кристофър Уокън
Мустафа Чаушев
Борис III

Вижте също:

Other Languages

Copyright