1944

Понякога редното числително име, обозначаващо годината, се използва като синоним на коренната промяна в обществения строй, обусловена от поемането на властта от БКП (вж. събитията)
Джон Рис-Дейвис

Вижте също:

Other Languages

Copyright