Transkripcija

Transkripcija se može odnositi na:

 • Transkripcija (lingvistika) – predstavljanje govora u pisanom obliku
  • Glasovna transkripcija – predstavljanje glasova
  • Pravopisna transkripcija – transkripcijska metoda koja primjenjuje standardni sistem pisanja svakog ciljanog jezika
 • Transkripcija (usluga) – biznis u kojem se govor pretvara u pisani ili elektronički tekstualni dokument
 • Transkripcija (softver) – program koji pomaže pri pretvaranju govora u tekst
 • Medicinska transkripcija – pretvaranje glasovnih medicinskih izvještaja u tekstualne dokumente
 • Transkripcija (muzika)zapisivanje, kopiranje i/ili prearanžiranje muzike za pojedini instrument ili ansambl ili u svrhu analize
  • Klavirska transkripcija – uobičajen tip muzičke transkripcije
 • Transkripcijski disk – zvučni zapis načinjen tokom emitiranja za internu upotrebu od strane emitera
 • Transkripcija (genetika) – kopiranje DNK u RNK

Copyright