Виртуоз

Виртуоз (италяар virtuoso, латаар virtus — «абьяас») — өөрынгөө аэрхилдэг уралигай техникые эрхим һайнаар шудалһан артист, илангаяа хүгжэмшэн, эрхим зэргын амжалта олоһон хүн.[1]

Copyright