Рене Декарт

Рене Декарт
René Descartes
portrait
Ажал үйлэ:

одон орон һудлааша, эрдэмтэн

Түрэһэн үдэр:

1596 оной 3 һарын 31(1596-03-31)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Түрэһэн газар:

Лаэ, Эндр и Луара, Франци

Эрхэтэнэй харьяалал:

Royal Standard of the King of France.svg Франци

Наһа бараһан үдэр:

1650 оной 2 һарын 11(1650-02-11)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] (53 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Стокхольм, Швед

Гарай үзэг:

Firma Descartes.svg


Рене Декарт (францяар René Descartes; латаар Renatus Cartesius, 1591 оной 3 һарын 31 - 1650 оной 2 һарын 11) — Франциин тоогой ухаантан, гүн ухаантан, бүдэй зүйшэ, физиологиин эрдэмтэн болоод аналитик геометриин болон оршин үеын гүн ухаанай эсэгэ, бүдэй зүйн үзэгдэлэй «рефлексай механизмые» нээһэн габьяатан юм.

Франциин «Эндр и Луара» хэмээхэ гол дагууха нютагай тосогоной хуралай гишүүнэй хүбүүн болон мэндэлжэ байһан. Нэгэ наһатайда эхэ өөд болоһон болоод арбан нэгэн наһатайдаа Ла-Флешиин дунда һургуулида орожо һуралсажа байһан. Эсэгэ хуули болгохые хүсэһэн тула 1616 ондо хуулиин мэргэжэлэй дээдэ һургуулида һуралсахаар ороһоншье түдэ удалгүй гарша 1618 ондо Морис Оранскайн армида сэрэгэй алба хаахаар ябажаа байһан. Энгэжэ ябахадаа Даниин эрдэмтэн Исаак Бахмантай танилсан Тооной ухаан, гүн ухааные һудлаха боложо байһан. 1619 оной арбаннэгэдүгээр һарын 11-ндэ аналтик геометриин үндэһые табижа байһан. Түүнһээ хойшо Декарт гүн ухааные хамтатган һудалжа, олон арбан ном бэшэһэнэй доторһоо «Оюун һанаагаа ударидаха» Regulae ad directionem ingenii(1626-1628), «Дэлхэй ба хүн» Le Monde and L'Homme(1630-1633), «Арга зүйн бодорол» Discours de la mйthode(1637), «Гүн ухаанай эхилэл»Meditationes de prima philosophia(1641), «Гүн ухаанай заршим» Principia philosophiae(1644) зэрэг нь алдартай юм.

«Материалист физикиин» һудалгаае хэхэдээ субьективые анхадагша, обьективые хоёрдогшо болохые табижа идеалист үзэлтэй болохоо харюулһан юм.

Principia philosophiae, 1685

Дүрэһэ бэшэлэг

Юрэнхы

Стэнфорд нэбтэрхэй толи

Other Languages

Copyright