2015 он

III мянган жэл
XIX зуун жэлXX зуун жэлXXI зуун жэлXXII зуун жэлXXIII зуун жэл
1990-д 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-д 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010-д 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020-д 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030-д 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
2040-д 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
2050-д 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060-д 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
2070-д 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080-д 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089
2090-д 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
2100-д 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109
Удаа дараалһан хүсэнэгтэ

2014 он (MMXIV) гү, али Хоёр мянга арбан табан он, Хоёр мянган арбантабадугаар он — пүрбэ гарагта эхилһэн юрэдын жэл юм. Григориин тоолол гү, али Ниитын тоолол ёһоор Манай эрын 2015 дахи он болоод 3 дахи мянган болон 21-р зуунай 14 дэхи, 2010 оной 5 дахи он болоно.

Бусад тоололоор:

Ородой Холбооной Уласда «Удха зохёолой жэл» (ородоор Год литературы)[1].

Арад хоорондын гэрэл ба гэрэлэлэй технологиин жэл (НҮБ-ын Юрэнхы Ассамблейн резолюци A/RES/68/221)[2].

  • 1 һарын 30 — Желю Желев, Болгариин юрынхэлэгшэ (1990—1997).
  • 1 һарын 31 — Рихард фон Вайцзеккер, Германиин холбооной юрынхэлэгшэ (1984—1994).
  • 2 һарын 27 — Борис Ефимович Немцов, орос түрын ажаябуулагша, «Солидарность» хүдэлөөнэй ударидагша, «РПР-ПАРНАС» түрын намай хамтаран түрүүлэгшэ, Орос оппозициин зохисуулха зүблэлэй гэшүүн.
  • 3 һарын 20 — Малколм Фрейзер, Австралиин юрэнхы сайд (1975—1983).
  • 3 һарын 23 — Ли Куан Ю, Сингапурай түрүүшын юрэнхы сайд (1959—1990), Сингапурай «эдэй засагай эди шэдиин» зохёогшо.
  • 5 һарын 2 — Майя Михайловна Плисецкая, зүблэлтэ балеринэ, Ехэ театрын прима-балеринэ, СССР-эй арадай зүжэгшэ, Ленинэй шагналтан, Социалис Ажалай Баатар.
  • 11 һарын 10 — Һельмут Шмидт, Баруун Германиин түрын ажаябуулагша, холбооной канцлер (1974—1982).
  • 11 һарын 22 — Ким Ён Сам, Урда Солонгосой түрын ажаябуулагша, юрынхэлэгшэ (1993—1998).
  • 11 һарын 23 — Дуглас Норт, АНУ-ай экономист, 1993 оной эдэй засагай Нобелиин шагналтан.
  • 11 һарын 30 — Эльдар Рязанов, зүблэлтэ кинорежиссёр, кинодраматург, поэт, СССР-эй арадай зүжэгшэ.

Other Languages

Copyright