Lleis Fonamentals


Les Lleis Fonamentals (en castellà, Leyes Fundamentales) eren el conjunt de lleis bàsiques del franquisme, que regulaven l'organització i les atribucions de les institucions polítiques del règim polític franquista.

No eren una constitució, ja que no es basaven en la sobirania nacional, sinó en la voluntat autoritària d'un dictador que havia arribat al poder a conseqüència de la Guerra Civil espanyola del 1936-1939.

N'eren vuit:

Van ser derogades per la Constitució espanyola de 1978.[2]

  1. «Ley» (en castellà). BOE, 550, 24-04-1938, pàg. 6938.
  2. Palomero Caro, Rafael i Pérez Rodríguez, Josep Maria: Histocard 2. Història contemporània de Catalunya i d'Espanya. Castellnou Edicions. Barcelona, abril del 2006. Col·lecció Minimanual, núm. 14. ISBN 84-9804-211-9. Plana 136.

Copyright