Stripline

Fig.1 Secció d'una línia Stripline formada per una pista conductora central A enmig d'un dielèctric C i envoltat per dos pland de massa B i D

Stripline és un tipus de línia de transmissió planar la fabricació de la qual es realitza en circuit imprès o PCB. El Stripline consisteix d'una pista conductora enmig d'un dielèctric i tot envoltat de dos plans de massa (vegeu Fig.1). La seva aplicació és en la transmissió de senyals d'alta feqüència. [1][2]

Stripline va ser desenvolupat per l'empresa Airborne Instruments Laboratory Inc. a Long Island New York, l'any 1950. Stipline va tenir més acceptació que la configuració Microstrip, ja que el senyal està totalment apantallat i és més immune a interferències i a desadaptacions d'impedància. No obstant, Micrpstrip ha tingut la gran aplicació de les antenes planars sobre circuit imprès o PCB, per exemple l'antena F invertida.

 • Stripline transporta ones electromagnètiques mitjançant 5 capes: pla de massa conductor, dielèctric, conductor, dielèctric i pla de massa conductor. [3]
 • Fig.2 Estructura Stripline
  Valor de la impedància característica d'un stripline: on és el gruix de la pista conductora i és el gruix del dielèctric. per exemple si volem aconseguir una impedància característica de 50 Ohm (típica en sistemes d'alta freqüència) en una PCB estàndard de material FR4 i 1,6mm de gruix (), llavors el gruix de la pista haurà de ser de 0,8mm.
 • Stripline presenta nivells de radiació baixos i suporta valors d'impedància característica més baixos que Microstrip.
 • Avantatges : baix cost en comparació a guies d'ona de microones. Major immunitat i estabilitat que Microstrip.
 • Inconvenients : més car que Microstrip ja que necessita circuits imprès de 4 capes.
 • Vista d'un Stripline (vegeu Fig.2)
 1. Administrator. «Microwaves101 | Stripline» (en anglès). www.microwaves101.com. [Consulta: 7 març 2017].
 2. «What’s the Difference Between Microstrip and Stripline?» (en anglès). mwrf.com. [Consulta: 7 març 2017].
 3. «Microstrip and Stripline Design» (en anglès). www.analog.com. [Consulta: 7 març 2017].

Copyright