Buben

Buben je jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Technicky je to membranofon. Skládá se nejméně z jedné blány či kůže natažené na rezonátoru. Většina bicích nástrojů, které nemají membránu, patří do skupiny idiofonů.

Bubny jsou a i v minulosti byly vyráběny z materiálů podléhajících zkáze. První dochované zmínky bubnů a hraní na bubny jsou zaznamenány okolo roku 3000 př. n. l. na mezopotámském vyobrazení. Dále byla nalezena socha z období roku 2000 př. n. l. v Babylónu. Mimo vlastní tvorbu hudby byly bubny a další bicí nástroje používané i při náboženských rituálech nebo komunikaci. V armádě se používali bubeníci (ve staré češtině označovaní jako tamboři) s vířivým bubnem pro účely dodržování rytmu pochodu jednotek.

Nástroj se rozezvučí pomocí úderů ruky, paliček či jiných nástrojů do membrány.

Vířivý buben slang. virbl, vojenský buben, velký buben, slang. dupák, malý buben, tympány, darbuka, tabla, šamanský buben, djembe.

Copyright