Intervence

Intervence může označovat:

ekonomie
  • Ekonomická intervence – zásah či zákrok ekonomické autority ve prospěch cílů, které preferuje v makroekonomickém měřítku
  • Měnová intervence
  • Relativní finanční intervence – zásah do finanční ekonomiky nadnárodních firem
sociologie
medicína
vojenství a mezinárodní bezpečnost
  • Vojenská intervence – násilné vměšování jednoho státu do vnitřních záležitostí jiného státu
  • Diplomatická intervence
právo
  • Hlavní intervence – třetí osoba podá žalobu proti dosavadním stranám sporu
  • Vedlejší intervence – třetí osoba vstoupí do již zahájeného soudního řízení jako tzv. vedlejší účastník
umění
  • Výtvarná intervence – začlenění výtvarného díla do veřejného prostoru
  • Umělecká intervence – aktivní tvůrčí vstup jiného autora (autorů), který reaguje na aktuální výstavu nebo vybrané dílo
historie
epizoda televizního seriálu

Other Languages

Copyright