Jídelna

Školní jídelna v Praze 8

Jídelna je obecný název pro specializovaný prostor v domě nebo i v jiné stavbě (veřejné nebo soukromé), která je vyhrazena pro konzumaci jídla a pití. Odtud je pak odvozen její název. Všechny typy jídelen bývají vybaveny vhodným nábytkem, který umožňuje pohodlnou konzumaci jídla. Veřejné jídelny a ostatní veřejně stravovací zařízení musí splňovat závazné hygienické předpisy a předepsané stavební normy.

Z hlediska účelu lze rozlišit různé typy jídelen: Hostinská zařízení se dělí podle druhu do kategorií a zařazují se do nich dle převažujícího charakteru jejich činnosti. Základní rozdělení hostinských zařízení restauračního typu dle statistické metodiky EU: 1. Restaurace – dominantní prodej pokrmů s možností zakoupení nápojů a možnost různých forem společenské zábavy restaurace samoobslužné restaurace (jídelny) rychlé občerstvení (bistra, hamburgrové restaurace) restaurační zařízení podél cest (motorest) stánky podávající občerstvení, ryby, hranolky železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících 2. Bary – dominantní prodej nápojů s možností různých forem společenské zábavy; možno prodávat výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky, teplé pokrmy minutkového charakteru bary noční kluby pivnice kavárny, espresa

Další členění na kantýny a cateringové služby – jedná se o prodej pokrmů a nápojů za upravené ceny zejména v závodních jídelnách, a dále o výrobu a přípravu pokrmů v centrálních výrobnách, dodávek pokrmů na objednávku leteckým společnostem, na bankety, společenské události. Následuje stravování školní – od jeslí až po vysoké školy, v neposlední řadě stravování v sociálních zařízeních a nemocniční stravování. U jednotlivých kategorií lze zřizovat sezónní a příležitostná odbytová střediska, která jsou součástí provozovny (terasy, atria, zahrady, předzahrádky, salónky, sály). Všechny hostinské provozovny, s výjimkou kategorií občerstvení, kiosk, musí mít pro hosty WC.

veřejné jídelny

neveřejné jídelny

 • soukromá jídelna – v domě nebo v bytě
 • školní jídelna – doplňkové vybavení všech typů škol; vysokoškolská jídelna se nazývá menza
 • závodní jídelna – může být zřízena ve větších továrnách, závodech a podnicích
 • nemocniční jídelna
 • vojenská jídelna
  • stálá (např. v kasárnách)
  • přechodná (během pobytu vojsk v terénu)
 • vězeňská jídelna
 • lodní jídelna
 • táborová jídelna – zřizována zejména v zařízeních pro letní rekreaci dětí a mládeže
  • zřízená přechodně – např. během táboření ve volné přírodě
  • stálá
 • jiné (domovy pro seniory, léčebny a ozdravovny, dětské domovy, rekreační zařízení apod.)

Některé z těchto typů jídelen však v různé míře nabízejí své služby a kapacity i veřejnosti.

Copyright