Transkripce

Transkripce (z lat. trans + scribere přepsat, vylíčit) má několik významů:

Výsledek transkripce se nazývá transkript.

Copyright