Časové pásmo

Aktuální mapa časových pásem

Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas. Původně používali lidé sluneční čas, který má ovšem tu nevýhodu, že se liší od místa k místu. S rozvojem dopravy a komunikace byla tato nevýhoda stále výraznější, takže se postupem času přešlo na pásmový čas, kdy celá oblast Země, zhruba 15° kolem daného poledníku, používá stejný čas, který je určen svým posunem od UTC, koordinovaného světového času (většinou je posun určen celistvým počtem hodin, jsou však i výjimky).

Základním časovým pásmem je pásmo, ve kterém platí UTC a které se rozkládá kolem nultého poledníku, který prochází Královskou observatoří v Greenwichi (Londýn, Anglie). Z toho důvodu se pásmovému času odpovídajícímu UTC někdy říká Greenwichský čas (GMT, Greenwich Mean Time).

Ostatní časová pásma jsou popsána rozdílem počtu hodin, o které se v nich platný čas liší od UTC. Např. středoevropský čas (SEČ) je označen jako UTC+1, neboť je vzhledem k UTC posunut o hodinu napřed (tzn. ve chvíli, kdy je 12.00 UTC, je ve střední Evropě 13.00). Na západní polokouli je čas oproti UTC posunut zpět (např. v New Yorku, USA platí časové pásmo UTC−5), na východní polokouli platí čas, který je před UTC (např. v Tokiu, Japonsko je časové pásmo UTC+9).

Ideální časová pásma by se navzájem lišila o celý počet hodin, takže by Zemi rozdělila na přesné pruhy široké 15°. To by však znamenalo, že státy, které procházejí hranicí takových teoretických pásem, by musely používat dvě časová pásma, jakkoli by byla jejich rozloha malá. Z praktických důvodů se proto stanovily takové tvary časových pásem, které se přizpůsobují hranicím států či jiných územních celků. Některá časová pásma pak používají čas, který se od UTC neliší o celý počet hodin, ale o půlhodiny, či dokonce čtvrthodiny.

Čas aktuálně platný na daném místě není dán pouze časovým pásmem, do kterého místo patří, ale také tím, jestli je v daném místě používán letní nebo zimní čas. Skutečná odchylka místně platného času od UTC se tedy může v průběhu roku měnit.

Pokud se po přičtení časového rozdílu k UTC překročí půlnoc, změní se i datum platné na daném místě (např. pokud je pátek, 18.00 UTC, pak v pásmu UTC+8 je sobota, 02.00). Datum se mění též při překročení tzv. datové čáry, která prochází zhruba po 180. poledníku a která tvoří hranici mezi pásmy UTC+12 a UTC−12. Při překročení této čáry směrem na západ (což ovšem znamená ze západní polokoule na východní) se přechází z pásma UTC−12 do pásma UTC+12, takže platný čas se zvýší o 24 hodin, tzn. čas se nemění, ale datum se posune o jeden den vpřed. Při přechodu směrem na východ opačně.

V následujícím seznamu je u každého časového pásma uvedena odchylka od UTC, jednopísmenné označení používané námořníky (které lze pomocí hláskovací tabulky převést na jednoslovný název) a případná dále používaná označení časového pásma. U každého pásma je pak uveden seznam států či území, která pásmo používají. V seznamu jsou hvězdičkou (*) označena území, ve kterých se používá letní čas.

Mapa časových pásem k březnu 2011

UTC−12 Y

UTC−11 X

  • Mapa časových pásem do 8. prosince 2007
    Americká Samoa
    Mapa časových pásem od 9. prosince 2007
  • Atol Midway (USA)
  • Niue

UTC−10 W, HST (Hawaii-Aleutian Standard Time)

UTC−9:30 V*

UTC−9 V, AKST (Alaska Standard Time)

UTC−8 U, PST (Pacific Standard Time)

UTC−7 T, MST (Mountain Standard Time)

UTC−6 S, CST (Central Standard Time)

UTC−5 R, EST (Eastern Standard Time)

UTC−4 Q, AST (Atlantic Standard Time)

UTC−3:30 P*, NST (Newfoundland Standard Time)

UTC−3 P

UTC−2 O

UTC−1 N

UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)

UTC+1 A, SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time)

UTC+2 B, EET (East European Time)

UTC+3 C , MSK (Moscow Time)

UTC+3:30 C*

UTC+4 D

UTC+4:30 D*

UTC+5 E

UTC+5:30 E*, IST (Indian Standard Time)

UTC+5:45 E‡

UTC+6 F

UTC+6:30 F*

UTC+7 G

UTC+8 H, AWST (Australian Western Standard Time)

UTC+8:30 ‡ PYT (Pyongyang Time)

UTC+8:45 H‡

UTC+9 I, JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time)

UTC+9:30 I*, ACST (Australian Central Standard Time)

UTC+10 K, AEST (Australian Eastern Standard Time)

UTC+10:30 K*

UTC+11 L

UTC+12 M

UTC+12:45 M‡

UTC+13 M*

UTC+14 M†

Reference

Související články

Externí odkazy

https://www.lidovky.cz/noviny/konec-stridani-casu-preji-si-evropane-v-nejvetsi-internetove-ankete-v-historii-eu-hlasovalo-4-6-mi.A180830_211948_ln_noviny_Ceh

  • 1 časové pásmo v Číně.

https://refresher.cz/46353-Casova-pasma-po-cele-zemekouli-ukryvaji-nejeden-paradox

Other Languages

Copyright