Věznice

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století

Věznice (nebo také – podle typu či dobového kontextu a terminologie – vězení, káznice, kriminál, šatlava, žalář, ústav nápravné výchovy (ÚNV), nápravně výchovný ústav (NVÚ), nápravně výchovné zařízení) je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

V Česku se vězení dělí podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou typů, a to na věznice:[1]

  • s ostrahou,
  • se zvýšenou ostrahou.

Věznice s ostrahou jsou podle míry svého zabezpečení diferencovány na oddělení:[2]

Copyright