Hjælp:Omdirigeringer

Wikipedia-logo-question.png Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

At omdirigere en side eller artikel, vil sige at man sender alle henvisninger til et givent søgeord videre til et andet. Dette gælder både når man skriver et ord eller en tekst i søgefeltet og når der vælges en henvisning i en artikels tekst.

Siden påbegyndes på normal vis, enten ved at redigere en eksisterende side eller oprette en ny side, mens selve omdirigeringen opsættes med kommandoen:

#REDIRECT [[navn på siden]]

- helt øverst på siden og i begyndelsen af linjen. Se for eksempel Amter.

Al tekst efter henvisningen til omdirigeringsmålet bliver ignoreret og kan kun ses ved redigering[1] og forskelsvisning[2], men ikke når man ellers ser omdirigeringssiden[3]. Eventuelle kategorilink virker dog fortsat, og vil placere selve omdirigeringssiden (og ikke omdirigeringsmålet) i kategorien. Dette kan udbyttes som forklaret i afsnittet kategorisering af omdirigeringer nedenfor.

Ligesom ved almindelige interne henvisninger kan man også ved omdirigeringer angive et bestemt afsnit på målsiden som skal vises først:

#REDIRECT [[navn på siden#navn på afsnit]]

Som navn på afsnit bruges teksten i afsnitsoverskriften.

Når du vælger et link til en omdirigeringsside, så bliver du automatisk omdirigeret til den nye side. Men hvad nu hvis du vil ændre omdirigeringssiden, for eksempel til at omdirigere til noget andet? For at gøre det, skal du vælge linket "(Omdirigeret fra GammeltSidenavn)" i toppen af den nye side.

Her er nogle eksempler på, hvordan vi anvender omdirigeringer. Listen er ikke udtømmende og der er for de fleste eksemplers vedkommende ingen fasttømrede regler, endnu.

Omdøbninger og sammenlægninger

Vi prøver at undgå ødelagte henvisninger, fordi de er til irritation for brugerne. Ændres navngivningen af en række beslægtede artikler, eller sammenlægges to artikler om det samme emne, efterlader vi altid omdirigeringer på de gamle placeringer, pegende på den nye placering, da søgemaskiner og brugerne måske har lavet links til siderne på de pågældende adresser. Hvis siderne er blevet slettet, vil potentielle nye brugere havne i et redigeringsvindue, og det samme gælder alle der tidligere har føjet siderne til deres foretrukne links.

Bemærkning vedrørende flertalsformen

I den danske udgave af Wikipedia bruger vi flertalsformen af artikelnavne til lister med relevans for emnet, hvorfor eksempelvis Amter ikke omdirigerer til Amt, men fra "Amter" linkes der dog til "Amt". I de sjældne tilfælde, hvor det anses for absolut nødvendigt at lade flertalsformen af et artikelnavn omdirigere til entalsformen, kan omdirigeringen oprettes og man kan, hvis det er aktuelt, finde på et andet passende navn til en liste med relevans for emnet.

Selvom en omdirigeringsside ikke vises kan det være gavnligt alligevel at kategorisere dem:

  1. Når det findes overordentligt vigtigt at artiklen - som navngives efter det mest brugte navn - kategoriseres under kategori A, men også findes kategoriseret under øvrige navne i kategori A.
  2. Der findes kategorier som er specielt beregnet til og kun bruges til omdirigeringer. Et eksempel er Kategori:Omdirigeringer af fejlstavninger som muliggør at man automatisk kan finde henvisninger som er skrevet forkert i artikler og få dem rettet.[bør uddybes]

Hovedkategorien for omdirigerede sider er Kategori:Omdirigeringer. Her finder du også en oversigt over bløde omdirigeringer. Sådanne går som regel på tværs af navnerum og kan også linke til Wikipedias søster-projekter.


Copyright