ނޮވެމްބަރު 21

ނޮވެމްބަރު 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 325 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 326 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1962 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން ތަކުން އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި މާލެއާއި ދެމެދު ގުޅަންފެށުން

Other Languages

Copyright