އެޕްރީލް 15

އެޕްރީލް 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 105 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 106 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ:- ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރ އެންޑީ ޢަބުދުﷲ މާލެ ވަޑައިގަތުން

Other Languages

Copyright