އޮގަސްޓު 13

އޮގަސްޓު 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 225 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 226 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1973ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ 39 ވޯޓްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހޮވުން

Other Languages

Copyright