މާރޗް 15

މާރޗް 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 74ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 75 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1954 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ރާނީއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ވަފުދެއް ސިލޯނަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

Other Languages

Copyright