ޖުލައި 31

ޖުލައި 31 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 212 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 213 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލަރ އެޖެންސީ އެއް އަލަށް މާލޭގައި ހުޅުވުން
  • 1980 - މުޙައްމަދު ރަފީޢު، ހިންދުސްތާންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ. (އ. 1924)
  • 2016 - ޑޮކްޓަރ އެންޑީ އަބްދުﷲ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރ.

Other Languages

Copyright