ޖޫން 10

ޖޫން 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 161 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 162 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރުގައި ބާކީ އޮންނާނީ 204 ދުވަހެވެ.

  • 1213 - ފަޚްރުއްދީން ޢިރާޤީ، ފާރިސްކަރައިގެ ފައިލަސޫފު.
  • 2000 - ޙާފިޡް އަލްއަސަދު، ސޫރިޔާގެ ރައީސް (އ. 1930)

Other Languages

Copyright