Σχολή Ουταγκάουα

Ιτσικάουα Κομάζο και Ιτσικάουα Γιαόζο, Ουταγκάουα Τογιοκούνι περίπου 1800

Η Σχολή Ουταγκάουα ήταν μια ομάδα Ιαπώνων καλλιτεχνών ουκίγιο-ε που ιδρύθηκε από τον Τογιοχάρου. Ο μαθητής του Τογιοκούνι ανέλαβε τη σχολή μετά το θάνατο του δάσκαλού του και καθιερώθηκε σαν η πιο γνωστή σχολή ξυλογραφίας. Οι Χιροσίτζε, Κουνισάντα, Κουνιγιόσι και Γιοσιτόσι ήταν όλοι μαθητές της σχολής Ουταγκάουα.

Στην σχολή υπήρχε αυστηρή ιεραρχία και μόνο όταν κάποιος από τους γηραιότερους δασκάλους πέθαινε, οι νεότεροι ανέβαιναν βαθμίδα. Η βαθμίδα αυτή αντιπροσωπευόταν κυρίως με τα καλλιτεχνικά ονόματα γκό. Ο επικεφαλής της σχολής υπέγραφε συνήθως στα έργα του ως Τογιοκούνι. όταν Ο Κουνισάντα ανέλαβε την ηγεσία της σχολής (περίπου το 1842) υπέγραφε σαν Τογιοκούνι ενώ ο αμέσως κατώτερός του Κοτσόρο υπέγραφε ως Κουνισάντα (Κουνισάντα). Ο αμέσως επόμενως υπέγραφε ως Κουνιμάσα, που ήταν το γκό του Κοτσόρο πριν πάρει το όνομα Κουνισάντα ΙΙ. Ο αρχικός Κουνιμάσα ήταν μαθητής του Τογιοκούνι Α'.

Η διαδοχή των ονομάτων αναλυτικά:

  • Τογιοκούνι (I)
  • Τογιοσίτζε -> Τογιοκούνι (II)
  • Κουνισάντα (I) -> Τογιοκούνι (III)
  • Κοτσόρο -> Κουνιμάσα (III) -> Κουνισάντα (II) -> Τογιοκούνι (IV)
  • Κοτσόρο (II) -> Κουνιμάσα (IV) -> Κουνισάντα (III) -> Τογιοκούνι (V)

Copyright