2015

Αυτό το λήμμα αφορά το έτος. Για τον αριθμό, δείτε: 2015 (αριθμός).

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2015 κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Το έτος 2015 άρχισε ημέρα Πέμπτη. Αποτελεί την 15η χρονιά της 3ης χιλιετίας και την 5η χρονιά της δεκαετίας του 2010. Τέλος, είναι το 2015ο έτος της Χριστιανικής Χρονολογίας.

Το 2015 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος του Φωτός και Διεθνές Έτος εδάφους από την εξηκοστή όγδοη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Αναλυτικότερα τα γεγονότα ανά μήνα:

Παγκόσμιος κατάλογος γεννήσεων το 2015 (από τα Wikidata-logo.svg Wikidata)
Παγκόσμιος κατάλογος θανάτων το 2015 (από τα Wikidata-logo.svg Wikidata)

Other Languages

Copyright