Google Books

Google Books
Google Books logo 2015.PNG
Τύπος ιστότοπου Ψηφιακή βιβλιοθήκη
Ιδιοκτήτης Google
Ημερομηνία έναρξης Οκτωβρίου 2004, 15 έτη πριν (2004-10) (ως Google Book Search)
Διεύθυνση IP books.google.com

Η Google Books (παλαιότερα γνωστή ως Google Book Search και Google Print) είναι υπηρεσία της Google Inc. με αναζήτηση πλήρους κειμένου βιβλίων και περιοδικών που έχει σαρώσει η Google με τη χρήση οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και έχουν αποθηκευτεί στην ψηφιακή της βάση δεδομένων[1]. Τα βιβλία παρέχονται είτε από τους εκδότες και συγγραφείς, μέσω του Προγράμματος Συνεργατών της Google Books, είτε από τους εταίρους της βιβλιοθήκης της Google[2]. Επιπλέον, η Google συνεργάζεται με μια σειρά από εκδότες περιοδικών για την ψηφιοποίηση των αρχείων τους[3][4].Copyright