اوتاگاوا کونی‌سادا

کونی‌سادا
Kunisada shini e.jpg
تصویر چاپ‌نقش چوبی اثر اوتاگاوا کونی‌سادا دوم، شاگرد کونی‌سادا از استادش در سن ۸۰ سالگی که در سبک و سیاق آثار استاد ساخته شده و برای یادبود درگذشت کونی‌سادا در ۱۸۶۵، تاریخ خورده است.
زادهٔ ادو
درگذشت ۱۲ ژانویه ۱۸۶۵
ادو
ملیت ژاپن

اوتاگاوا کونی‌سادا (ژاپنی: 歌川 国貞‎؛ ۱۷۸۶ – ۱۲ ژانویه ۱۸۶۵) همین‌طور مشهور به اوتاگاوا تویوکونی سوم، یکی از طراحان مشهور و موفق اوکی‌یوئه چاپ‌نقش چوبی در ژاپن قرن نوزدهم بود. شهرت او در زمانه خودش، به مراتب بیش‌تر از هنرمندان معاصرش، هوکوسائی، هیروشیگه و اوتاگاوا کونی‌یوشی بوده است.

Copyright