مجلس نمایندگان (اسپانیا)

مجلس نمایندگان
Congreso de los Diputados
دهمین مجلس
نوع
نوع مجلس سفلا
سران
رئیس (سخنگو) خسوس پسادا، حزب مردم
از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱
رهبر اکثریت و نخست‌وزیر ماریانو راخوی، حزب مردم
از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱
رهبر اقلیت آلفردو پرز روبالکابا، حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا
از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱
ساختار
کرسی‌ها ۳۵۰
Spanish Congress of Deputies after 2011 election.png
گروه‌های سیاسی حزب‌های حکومت

حزب‌های مخالف

انتخابات‌ها
نظام رأی‌گیری نمایندگی متناسب حزب-فهرست،
روش دی‌هاند
آخرین انتخابات ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱
مقر
کاخ مجلس نمایندگان
مادرید، بخش مادرید
اسپانیا
وبگاه
www.congreso.es

مجلس نمایندگان اسپانیا مجلس سفلای قوه قانون‌گذاری اسپانیا، کرتس خنرالس است. مجلس نمایندگان ۳۵۰ عضو دارد که از طریق انتخابات برای یک دورهٔ چهارساله انتخاب می‌گردند.

Copyright