نشان ستاره برنزی

نشان ستاره برنزی
Bronze Star medal.jpg
نشان ستاره برنزی
اهدا شده توسط ایالات متحده آمریکا
نوع مدال نظامی
اهداشده برای "خدمات شایسته یا دستاوردهای قهرمانانه"
وضعیت در حال حاضر هم اهدا می‌شود
Clasps
آمار
ایجاد به موجب فرمان اجرایی ۹۴۱۹، ۴ فوریه ۱۹۴۴ (که با فرمان اجرایی ۱۱۰۴۶، ۲۴ اوت ۱۹۶۲ جایگزین شد.)
اولین اهدا ۴ فوریه ۱۹۴۴ (عطف به‌ماسبق به ۷ دسامبر ۱۹۴۱).
آخرین اهدا در حال حاضر هم اهدا می‌شود
ترتیب اهمیت
یک درجه بالاتر
Soldier's Medal
  • Navy and Marine Corps Medal
  • Airman's Medal
  • Coast Guard Medal
یک درجه پایین تر پرپل هارت
Bronze Star Medal ribbon.svg

Bronze Star Medal Reverse.PNG
روبان مربوط به این نشان (بالایی) – پشت این مدال (پائینی)

نشان ستاره برنزی (انگلیسی: Bronze Star Medal‎) که به ستاره برنزی هم مشهور است، نام یک نشان لیاقت است که به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا بابت دستاوردهای یا خدمات قهرمانانه و همچنین خدمات شایسته در جریانِ جنگ اعطا می‌شود.

اگر این نشان را نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا اهدا کند، به همراه آن یک نشانِ «V» شکل طلایی یا برنزی (موسوم به: V" Device") و اگر آنرا نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا یا نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یا نیروی نگهبانان ساحلی ایالات متحده آمریکا اهدا کند، یک نشانِ «V» شکل طلایی یا برنزی (موسوم به: "Combat "V) هم به‌همراهش داده می‌شود که فرد می‌تواند آنرا روی روبان مدالش نصب کند.

Copyright