واکه پسین

واکه پسین (انگلیسی: Back vowel‎) به دسته‌ای از واکه‌ها گفته می‌شود که هنگام تلفظشان پَسِ زبان به سمت نرم‌کام بالا برده می‌شود.[۱]

  1. vowel. (2012). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica.

Copyright