۱۰ ژوئن

۱۰ ژوئن در تقویم گرگوری، صد و شصت و یکمین (در سال‌های کبیسه صد و شصت و دومین) روز سال است. ۲۰۴ روز تا پایان سال باقی است.

  • روز جهانی صنایع دستی
  • روز نیروی دریایی در کشور ایتالیا[۱]

Other Languages

Copyright