۱۳ ژانویه

۱۳ ژانویه در تقویم گرگوری، سیزدهمین روز سال است. ۳۵۲ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۳روز) تا پایان سال باقی است.

خودکشی هارولد فردریک شیپمن

Other Languages

Copyright