۱۶ سپتامبر

۱۶ سپتامبر در تقویم گرگوری، دویست و پنجاه و نهمین (در سال‌های کبیسه دویست و شصتمین) روز سال است. ۱۰۶ روز تا پایان سال باقی است.

  • روز جهانی حفاظت از لایه اوزون

Other Languages

Copyright