۲۳ فوریه

۲۳ فوریه در تقویم گرگوری، پنجاه و چهارمین روز سال است. ۳۱۱ روز (در سال‌های کبیسه ۳۱۲روز) تا پایان سال باقی است .

امیلی بلانت بازیگر

Other Languages

Copyright