۲۵ دسامبر

۲۵ دسامبر در تقویم گرگوری، سیصد و پنجاه و نهمین (در سال‌های کبیسه سیصد و شصتمین) روز سال است. ۶ روز تا پایان سال باقی است.

  • روز کودک (کامرون ، جمهوری آفریقای مرکزی ، چاد ، گینه استوایی ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، گابن ، جمهوری کنگو)
  • روز عید مسیحی: آناستازیا سیرمیوم (کلیسای کاتولیک) 25 دسامبر (مراسم مذهبی ارتدکس شرقی)
  • روز کریسمس ، جشن مسیحیان بزرگداشت تولد عیسی مسیح. (بین المللی مشاهده شده) تولسی پوجان دیواس (هند)
  • روز قانون اساسی (تایوان)
  • روز حکمرانی خوب (هند) جشنواره مالخ (مردم ناخ چچن و اینگوشتیا)
  • روز کوئید اعظم (پاکستان) تاکاناکوی (استان Chumbivilcas ، پرو)
چارلی چاپلین


Other Languages

Copyright