Bunachar sonraí

Séard is bunachar sonraí ann ná bailiúchán leictreonach de shonraí atá gaolmhar go loighiciúil lena chéile. San áireamh leis seo, bíonn sainmhíniú de leagan amach na sonraí. Bíonn an sainmhíniú seo deartha le riachtanais eolais na heagraíochta a shásamh.

  • Leictreonach:– Bíonn na sonraí i dtaisce go fisiceach ar ghléas stórála leictreonach éigin
  • Coibhneasta:– Tá na sonraí atá ann gaolta lena chéile ar bhealach éigin
  • Sainmhíniú Iniata:– Tá cur síos agus formáid chinnte ag baint leis na sonraí
  • Riachtanais Eolais:– Tá na sonraí atá i dtaisce ann tábhachtach don eagraíocht

Bheadh sé casta bunachar sonraí a chruthú ón mbonn aníos. Is feidhmchlár é an córas bainistíochta bunachar sonraí (CBBSDBMS i mBéarla) a ligeann d’úsáideoir bunachar sonraí a chruthú agus a úsáid.

Tá samhlacha éagsúla in úsáid le sonraí a eagrú. I measc na samhlacha éagsúla atá ann, tá:

Is í an tsamhail choibhneasta an ceann is coitianta atá in úsáid sa lá atá inniu ann. I gcás na samhla seo, is féidir na sonraí a shamhlú a bheith coinnithe i bhfoirm táblaí.

Tá bunachair shonraí in úsáid go forleathan sa saol sa lá atá inniu ann. Bíonn bunachair shonraí ag plé le gníomharthara ar nós:

  • Earraí a cheannach san ollmhargadh
  • Cárta creidmheasa a úsáid
  • Leabhar a thógáil ar iasacht ó leabharlann
  • Ticéid ceolchoirme nó pictiúrlainne a cheannach

Copyright