Delphi

Delphi é unha linguaxe de programacion e mais un ambiente de desenvolvemento. Foi desenvolto pola empresa Borland e chamado orixinalmente Object Pascal (Pascal con orientacion a obxectos).

Semellante a de Pascal, na cal está baseada.

Copyright