Vogal pechada

Unha vogal pechada (modernamente prefírese a denominación vogal alta) é un son vocal cuxa pronuncia require unha abertura mínima entre a lingua e o padal, sen chegar a crear fricación. Para producir estes sons, colócase a lingua nunha posición alta na boca. Acusticamente caracterízanse porque a súa primeira frecuencia formante é inferior a uns 400 Hz, fronte ás vogais máis abertas cuxo primeiro formante ten unha frecuencia máis alta.

Comparación das posicións da lingua en vogais pechada, media pechada, media aberta, e aberta. Ilústranse as vogais frontais cardinais co punto máis alto indicado.

O AFI identifica seis vocais pechadas:

  • A vogal pechada anterior non redondeada [i]
  • A vogal pechada anterior redondeada [y]
  • A vogal pechada central non redondeada [ɨ]
  • A vogal pechada central redondeada [ʉ]
  • A vogal pechada posterior non redondeada [ɯ]
  • A vogal pechada posterior redondeada [u]

Bibliografía

Copyright