એપ્રિલ ૧૫

૧૫ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૦૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૬૦ દિવસ બાકી રહે છે.

  • ૧૮૬૫ – અબ્રાહમ લિંકનનું મૃત્યુ,આગલી સાંજે ગોળીબારમાં ઘવાયેલા.'એન્ડ્રુ જોન્સન' અમેરિકાનાં ૧૭માં પ્રમુખ બન્યા.
  • ૧૮૯૨ – 'જનરલ ઇલેક્ટ્રિક કંપની'(GE)ની સ્થાપના.
ટાઇટેનિક હોનારત.
  • ૧૯૧૨ – ટાઇટેનિક જહાજ આગલી રાત્રે હિમખંડ સાથે અથડાયા બાદ,અઢી કલાક પછી, ડુબ્યું.
  • ૧૯૨૩ – મધુપ્રમેહ (diabetics)નાં દર્દીઓ માટે ઇન્સ્યુલિન (Insulin) સર્વત્ર ઉપલબ્ધ બન્યું.

Other Languages

Copyright