ઓક્ટોબર ૧૭

૧૭ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૯૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૯૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૭૫ દિવસ બાકી રહે છે.

Other Languages

Copyright