ઓગસ્ટ ૧૩

૧૩ ઓગસ્ટનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૨૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૨૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૪૦ દિવસ

બાકી રહે છે.

  • ૩૧૧૪ ઇ.પૂ. – મય પંચાંગની શરૂઆત થઇ.
  • ૧૯૫૪ – રેડિયો પાકિસ્તાને પ્રથમ વખત પાકિસ્તાનનું રાષ્ટ્રગીત પ્રસારીત કર્યું.
  • ૧૯૬૩ – શ્રીદેવી, ભારતીય અભિનેત્રી
  • આંતરરાષ્ટ્રીય ડાબોડી દિવસ

Other Languages

Copyright