માર્ચ ૧૫

૧૫ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૭૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૭૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૯૧ દિવસ બાકી રહે છે.

  • ઈ.સ. ૧૫૬૪ - મુઘલ બાદશાહ અકબરે જઝિયાવેરો લેવાની શરુઆત કરી[૧][૨].


Other Languages

Copyright