સપ્ટેમ્બર ૧૬

૧૬ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૬૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૬ દિવસ બાકી રહે છે.

  • ૧૯૧૬ – એમ.એસ.સુબ્બુલક્ષ્મી, ભારતીય ગાયીકા (અ. ૨૦૦૪)
  • આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઝોન પડ બચાવો દિવસ

Other Languages

Copyright